Årsberetning for 2023

Postet av Telenor Bedriftsidrettslag Oslo den 6. Mar 2024

Årsberetning for 2023

Årsberetning 2023

Telenor Bedriftsidrettslag Oslo 

 

Styret har hatt følgende sammensetning: 

Styret har i 2023 sett slik ut:  

Leder: Henning Ustgård 

Nestleder: Ingrid Norrvall Vegdahl

Kasserer: Sunniva Syrrist 

Sekretær: Ketil Risvoll 

Styremedlem: Marte Valleraunet Grønli

Styremedlem: Ole Ingar Aune

Styremedlem: Marie Sandstrøm Mathiassen

Varamedlem1: Randi Emmaus

Varamedlem 2: Wiweke Reymert

Revisor: Christian Deisz 

Valgkomitè: Jan Petter Jensen og Agnes Aanderaa

 

Om styrets arbeid 

Det har blitt avholdt 11 styremøter i perioden, og aktiviteten har tatt seg opp betydelig etter Corona-perioden.

Administrasjonen av trimgarderobene blir fremdeles ivaretatt av idrettslaget for «Telenor Eiendom» og Telenor Norge.

Vi har i perioden som tidligere, brukt tid på å sikre god bruk av websidene våre og jobbet med å sikre bredere informasjon og markedsføring av idrettene.

Styret bestreber fortsatt for å bedre forholdene for ansatte på Fornebu. Bedriftsidretten bidrar til økt helse, trivsel og miljø, og nettverk via mosjon og idrett

  

Om organisering i perioden 

Styret har hatt kontinuitet med styremøter der både styremedlemmer og varamedlemmer har vært innkalt. Vi har hatt besøk på styremøtene av ledere for de ulike idretten både for å være tilgjengelig for å besvare spørsmål, samt høre mer om aktiviteten i de ulike gruppene.

 

Forhold til Bedriftsidrettskretsene 

Telenor BIL Oslo er tilknyttet Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets.  

 

Økonomisituasjonen
 
Laget har en sunn økonomi.   

Etter innføring av kontingentbetaling via våre nettsider har vi god kontroll. Dette gir bedre oversikt over antall betalende medlemmer og en bedre økonomikontroll. Vi har valgt å holde medlemskontingenten på et lavt nivå for å få størst mulig deltakelse.

Utarbeidelse av budsjett før året starter gir forutsigbarhet og forenkler styrets behandling av søknader om midler til gruppers aktiviteter utover i kalenderåret. 

 

Teleidrettsforbundet (TIF) 

TIF som er paraplyorganisasjonen til alle bedriftsidrettslagene i Telenor. Følgende tildelingsmodell gjelder:

Hodetildeling:
 Fordelingen av midler til aktivitet er basert på hodetildeling med basis i antall betalende medlemmer som er ansatt i Telenor (eller datterselskaper som deltar med velferdsmidler). Fra 2022 mistet vi støtte fra Telenor for Pensjonistmedlemmer.

Krav til aktivitet:
 
Tildelte midler skal brukes til aktivitet. Det skal ikke være noe mål at lag skal spare opp penger, så eventuelle overskudd bør tilbakeføres potten som skal fordeles for hvert år. 

Inntekt i perioden:

Styret har i flere år hatt ansvaret for tildeling av garderobeskap på Fornebu. Vi mottar også momsrefusjon. Dette gir en ekstra inntekt. 

 

Kommunikasjonssituasjonen 

  • -       Nettsidene: http://idrett.telenor.no
  • -       Epost til medlemmene og/eller gruppeledere.
  • -       Egne gruppeledermøter
  • -       Gruppen «Telenor Bedriftsidrettslag Fornebu» på Workplace
  • -       Flere har gruppene har egen Workplace grupper for sine aktiviteter
  • -       For årsmøtene etter 2011 har innkalling blitt sendt medlemmene via 
             gruppelederne 

 

Medlemsaktiviteter Antall betalende medlemmer har i 2023 vært på 635 medlemmer. Medlemmer som ikke betaler, blir ikke slettet med en gang – det kan være at de ønsker å ha permisjon.

Våre gruppeledere og medlemmer med andre verv i gruppene gjør en prisverdig og synlig innsats for ansatte på Fornebu.

 

Oversikt over alle gruppene:

 

Kont 2023

Kont 2022

Kont 2021

Kont 2020

Kont 2019

TnBIL

635

609

521

583

639

Allsport

103

98

107

129

124

Alpin

131

117

91

101

119

Bowling

16 (1 ekstern)

15 (1 ekstern)

13 (2 eksterne)

16

16

Cricket

2

4

3

9

8

Curling

6

6

7

9

9

Dans

20

23 (1 ekstern)

10

15

21

Fotball

53

27

16

21

31

Golf

174

162

138

140

145

Klatring

106

100

75

76

75

Langrenn

97

96

102

122

134

Orientering

16

16

15

19

20

Padel

90

60

2

 

 

Padling

164

150

133

140

126

Squash

37

30 (1 ekstern)

26 (1 ekstern)

27

28

Svømming

48

50

41

46

55

Sykkel

125

129

134

154

180

Tennis

31

25

23

26

34

Volleyball

0

7 (2 ekstern)

5 (3 eksterne)

8

10

Yoga

37

39

12

21

26

En gruppe

387

383

340

370

390

Flere grupper

248

221

180

210

246

Ekstern

3

5

6

10

13

Pensjonist

25

27

24

26

26

 Styret tar sikte på at aktiviteten i 2024 øker, og vil oppfordre personer til å begynne med nye aktiviteter om de har en ide som de ønsker å realisere, styret vil i så fall legge forholdene til rette for eventuelle nye felles Telenoraktiviteter. 

 

Mvh 

Styret

  

 

Beretning fra gruppene:

 

Allsport

Leder og Kasserer Roar Holtedahl

Allsport gruppen hadde i 2023 109 medlemmer hvorav det er registrert aktiv deltakelse i et eller flere konkurranser kvalifisert for refusjon blant 26 av medlemmene.

Uoffisielt opererer vi med en løpegruppe med utendørs intervalltreninger på Fornebu alle mandag virkedager, året rundt. Deltakelsen varierer med opp mot 10 personer for vår og sommerstid.

 

Alpin- og friluft

Leder: Jan Petter Jensen.

For 2023 ble det alpetur til Grindelwald, topptur i Lofoten og Hemsedalstur. Aktiviteten har tatt seg opp og det jobbes med flere turer.

For 2024 har vi kommet godt i gang skihelg i Hemsedal og alpetur til Ischgl i januar og februar. I april blir det igjen Topptur i Lofoten som allerede er fulltegnet. Det jobbes også med flere mulige aktiviteter.

 

Bowling

Leder: Kåre Aunan / Lagleder lag i Obik serien: Odd Arne Østvang 

Bowlinggruppen har hatt ukentlig trening på Veitvet bowling gjennom hele sesongen. 
 De siste årene har vi fått redusert deltakelse og har slitt mer og mer å stille 2 lag i seriespillet, og til sesongen 2022/2023 måtte vi redusere seriedeltakelsen i Obik til ett lag. 

Vi avholdt klubbmesterskap i 2023 hvor vi fikk rekruttert et par nye spillere som etter det har blitt med på treninger og kamper. 

 

Curling

Leder: Roar Holtedahl

Vi spilte som vanlig i OCK serien i Snarøya hallen våren 2023.  Vi vant da seriespillet og tilhørende vandrepokal. Høsten 2023 har vi med kun 3 aktive spillere (2 ansatte og 1 pensjonist) ikke sett oss i stand til å stille lag.  

Dans

Leder: Sten Ruben Strandheim

Dansegruppa fikk ny leder den 12.04.2023 etter Xinli Wang. sendte stafettpinnen videre til 

Før hver nytt «semester» har vi annonsert om aktiviteter på Workplace. Vi har avholdt to avstemminger for hvilke dansestiler de Telenor-ansatte (ikke bare gruppas medlemmer) ønsker å få tilbud om.

Vi har forsøkt 1 gang å rekruttere fra andre firma her på Fornebu. Vi har en betalende medlem ansatt utenfor Telenor.

Vinteren 2024 var det null aktivitet siden vi ikke kunne stole på bussene: Hverken deltakere eller trenere kunne være sikre på å komme og dra tidsnok.

Følgende semester har blitt gjennomført:

23.01.2023: Urban Kiz, 4 sesjoner. 6000 kr

24.04.2023. Bachata 6 sesjoner, 7200 kr. 6 – 12 deltakere

31.08.2023 Bachata 5 sesjoner, 

20.10.2023, Swing introkurs 1 dag. Få interesserte

  

Fotball

Leder: Jørgen Sandt Aksnes, Kasserer: Marius Bråthen

Fotballtrening hver fredag morgen kl 0730 i Hundsundhallen er satt på pause grunnet manglende oppmøte. Vi har fortsatt mulighet til å spille her om det er interesse for det – kontakt gruppeleder ved interesse for oppstart. 

Fotballtrening hver Torsdag på Cageball Nydalen. Vi leier en bane og har plass til 12 stk på hver trening og spiller rullerende 4 mot 4 kamper. Påmelding via appen SPOND, kontakt gruppeleder eller kasserer for å legges inn i denne gruppa om det er ønskelig. 

Deltok med hele 7 lag i Telenor Arena Sponsorcup med suksess. For neste års turnering skal vi se om det er mulig å starte opp tidligere internt med rekruttering og noe tid til treninger før turneringen da vi ser ekstremt stort engasjement for denne turneringen internt. Det ble også gjort et uoffisielt veddemål med «Team Ullevål Stadion» om å ha flest lag påmeldt til neste års turnering, så vi må sikte mot 10 påmeldte lag som stiller til turnering 😊 

Vi teller over 40 betalende medlemmer per Feb 2024, og har hatt en sterk vekst den siste tiden grunnet den nyopprettede Cageball-treningen!

 

Golf

Leder: Oai Cam Quach

For året 2023 hadde vi følgende aktiviteter/tilbud:

-  Avtale banespill Hauger GK & Bærum GK

-  Rangeballer på Ballerud (trening sommer)

-  Klubbmesterskap Bærum GK (Fornebu)

-  Telemesterskap Nøtterøy GK  

 

Styret: Oai Cam Quach, Henning Ustgård, Fabian Rudaa Naarstad

Klatring

Leder: Anders Kløvstad, Nestleder Øystein Sagosen

Antall betalende medlemmer tilknyttet klatregruppa er 110 for 2023 (opp fra 97 i 2022). I klatregruppa har det vært gjennomført mye aktivitet i 2023 med to kurs (brattkort «led» og «topptau» med 6 og 8 deltagere) og vi var 6 stk på sommertur til Bohuslän med fin klippeklatring i Juni, pga sykdom ble vi bare 3 stk på høstturen i september. 
 Vi har nå fått bra liv i fellesklatring, kjent som «Tirsdagsklatring», med 5-7 deltagere per gang, ut fra 12-14 deltagere. Nøkkelen har vært det nye klatresenteret Gneis på Lilleaker, samt nyrekruttering med unge og ivrige Telenorklatrere til å stå for gjennomføringen, og en avtale med HS om at tirsdagsklatringen sponses ekstra gjennom vintersesongen, 

Videre har Klatregruppa fått støtte til å kjøpe klatreførere og litt annen klatre-litteratur, dette er tilgjengelig på «The Study» i 4 etasje i Expo, hensikten er å gjøre det lettere med uteklatring/planlegging. Vi har også fått støtte til typisk «fellesutstyr», som kan lånes av gruppens medlemmer (finnes i J3f), vi har bedt om mer støtte til en del sikkerhetsrelatert utstyr for 2024

Klatregruppas største utgift er fremdeles klatrestøtte til en gratis klatring i uka. Nytt til 2024 er at vi avvikler avtalen med OKS og Vulcan, dette for å redusere administrasjonen og begrense utgiftene noe, da Gneis-avtalen brukes mer.

Klatregruppa ser lyst på 2024, med nytt og større styre som ønsker å utvikle gruppa videre, med Susanne Ackre som ny leder. Vi har allerede planer om et «inne til ute» kurs i Mai – vi planlegger ytterligere kurs og to turer i løpet av året. Også har vi selvsagt tirsdagsklatringen som har blitt et fast møtepunkt.

 

Langrenn

Leder og kasserer: Ketil Risvoll.

Gruppa har ikke hatt felles aktivitet i 2023. Medlemmer har deltatt på turrenn på individuell basis.  

Gruppen trenger ny leder for 2024.

 

Orientering

Leder: Roger Birkeland, kasserer: Ketil Risvoll

I 2023 har 4 medlemmer deltatt på til sammen 28 nær O-løp for Telenor BIL. Dette dreier seg om nærløp arrangert av Veritas og OSI/Geoform, Veritas sommer- og nattløp, samt O-løp som inngår i OSI/IL-Geoform sin rankingserie. 

Startkontingenten i disse løpene refunderes. AOBIK-bedriftskarusellen ble nedlagt etter 2022 sesongen, derfor har Telenor heller ikke arrangert noe løp i 2023. 

  

Padel

Leder: Jon Line, Kasserer: Oliver Svennevig, Web ansvarlig: Kalle Wramstedt

Gruppen har nå 99 medlemmer. 

Trening foregår på Padelco Grini med 3 timer på tirsdager og torsdager, og på Nordic Padel Økern med 2 timer på mandager. Dette gir mulighet for 24 medlemmer å spille per uke. Det har vært avholdt kurs for nybegynnere i tillegg til 2 interne turneringer med over 20 deltagere hver gang.

Med den voksende medlemsbasen fikk gruppen budsjett til ytterligere 1 time trening (ytterligere 4 medlemmer) på Økern i 2024. 

  

Padling

Leder: Agnes Marie Aanderaa, Kasserer: Tore Lydvo, Web-ansvarlig: Arne Husom, Materialforvalter: Jean Tedesco, Kurs- og tur administrator: Gro Malmbekk

På slutten av 2023 ble det gjort en endring: 

Leder: Agnes Marie Aanderaa, Kasserer og Web-ansvarlig: Arne Husom, Materialforvalter: Jean Tedesco, Kurs- og tur administrator: Gro Malmbekk. Tor Lydvo gikk ut av styret

Padlegruppa hadde160 betalende medlemmer pr 1.mars 2024, som betyr stabil medlemsmasse fra 2022. Gruppa har «kastet ut» medlemmer som ikke har betalt.

Gruppa har i 2023 gjennomført fire introkurs, alle var fullbooket. Turen til Fyrsteilene ble i år dessverre kansellert pga dårlig vær (meldt torden). Den var fullbooket, så det var synd. Det er planlagt og bestilt ny tur for 2024.

Det har vært gjennomført noen mindre investeringer for å erstatte utslitt/defekt utstyr samt vedlikehold av kajakkene

  

Squash

Leder: Jon Line, Kasserer: Dag Kristoffersen

Gruppen har 38 medlemmer.

Trening foregår på Lysaker Squash og er organisert med 1 time spill på 3 baner en gang per uke. Vi hadde et lag i bedriftsserien (OBIK), hvor 6 av medlemmene byttet på å spille, som kom på andreplass.

  

Svømming

Svømmegruppa er ingen egentlig gruppe. Alle medlemmer som trener svømming i Hundsund bad på individuelt grunnlag har fått refundert i overkant av 50% dvs 600kr har blitt dekket pr klippekort. Refusjonen fås av økonomiansvarlig. Max 3 klippekort i året.

  

Sykkel

Leder: Marius Bostad, Styremedlem(alt-mulig-mann): Sindre Haugsvær 

2-3 mai arrangerte vi «Sykkelmekkedager» i samarbeid med NPRO. Arrangementet var meget populært og ble fulltegnet i løpet av kort tid. Arrangementet var åpent for alle leietagere i SN30. 

Vi gjentok suksessen 5. september, men da kun for Telenoransatte. I løpet av disse dagene ble det samlet sett utført service på nesten 100 sykler. 

Vi har også samarbeidet aktivt med NPRO for å bedre forholdene for sykkelpendlere og sikre påfyll av vask/rens artikler i sykkelvaskehallen. 

På høsten støttet Sykkelgruppa ca 10 medlemmer med refusjon av avgifter til sykkelritt.

Vi ønsker flere til styret!

 

Tennis

Leder: Thomas Øivind Andresen 

Den nye begrensede avtalen med Snarøya TK fra høsten 2022 (tilgang på baner fra 08-13 på hverdager) var dessverre ikke attraktiv nok blant våre medlemmer til at det ble noe særlig aktivitet gjennom mesteparten av 2023. Mot slutten av året har derimot noen nye medlemmer etterspurt et tilbud og siden starten av desember spilt fast en time i uken. Det virker lovende for mer aktivitet i 2024. 

 

Volleyball

Gruppen ble lagt ned ila 2023 grunnet liten aktivitet og få medlemmer.

Leder: Inger Hvidsand

Laget: Volleyball TTA All-stars 

Vår aktivitet var trening hver mandag i KFUM-hallen i sesongen, + kamper i volleyballserien i Oslo. 

 

Yoga

Leder: Rima Venturin

Yoga-gruppen har hatt ett veldig fint år med faste yoga timer på torsdager kl 7:30-8:30 i Corporis lokaler (K-bygget på Fornebu), unntatt i juli-august perioden. Timene holdes av utdannet yoga lærer Mats Onsum som har erfaring fra ulike yoga praksiser. Timer fokuserer på pusten, avslapping og særlig bevegelser for å styrke kontorkropper (de som sitter mye) og anses som veldig forebyggende. I gjennomsnitt deltok 6-8 medlemmer i klassene. Gruppen benytter SPOND applikasjonen for påmelding til timene og kommunikasjon mellom instruktør og medlemmer.